Welkom

Hebt u, of hebben medewerkers van uw organisatie, veel te maken met klanten / cliënten? Komt het wel eens voor dat er teleurstelling, irritatie of verontwaardiging ontstaat in de relatie met een klant / cliënt? En leidt dat dan ook nog wel eens tot agressie? Dan bent u hier op de juiste plek voor praktische en zeer betaalbare hulp / trainingen.

Nu aanvragen of  Bekijk trainingen

Dat medewerkers die regels handhaven, tijdens hun werk met weerstand te maken krijgen, laat zich raden.
Dat zelfde geldt voor medewerkers die tijdens hun werk overlast geven of vertraging veroorzaken aan anderen. Mensen hebben hun mening over het handhaven, zij hebben kritiek over de overlast, en doen hun beklag zodra daar een klankbord voor is. En dat mag!

Emotie mag….

Daarmee om kunnen gaan is een belangrijke competentie voor alle medewerkers in dit soort functies. Deze mensen verdienen het dubbel en dwars om in die competentie te investeren.
Het werk wordt daar prettiger door, er ontstaan aanmerkelijk minder escalaties en klachten, zelfvertrouwen stijgt, ziekteverzuim neemt af en de overall waardering voor de organisatie gaat omhoog.

…..Agressie niet!

Als de uitingen van kritiek echter gepaard gaan met persoonlijke aanvallen op de medewerker, dan is dat niet meer acceptabel. Medewerkers die geconfronteerd worden met scheldpartijen, beledigingen, provocaties en gecommandeer, hoeven daar echt geen ruimte aan te geven. Sterker, als de norm is ‘emotie mag, agressie niet’, moet de medewerker dus kenbaar maken dat dat gedrag niet acceptabel is. Medewerkers die agressie negeren geven er feitelijk goedkeuring aan, en de praktijk leert dat situaties daardoor escaleren richting dreigementen en soms erger.

Zelfbeheersing en zelfvertrouwen

Grenzen stellen aan agressie vergt veel zelfbeheersing. Ook dat is een competentie waar medewerkers veel ondersteuning in verdienen. Hoe doe je dat? Wat als de agressie toch doorgaat? Mag ik het gesprek zomaar stopzetten? Wie helpt me dan? Hoe gaat het dan verder met die klant? Hoe en wanneer aangifte doen?

Medewerkers die weten wat te doen en hoe, en die hebben ervaren dat ze het kunnen, werken met zelfvertrouwen en kunnen zich goed beheersen.

Agressie, Nee bedankt HELPT.

Door middel van korte, praktische en zeer betaalbare interventies, helpt Agressie, Nee bedankt met:

  • Ontwikkelen van beleid samen met de werkvloer
  • Kenbaar maken van beleid in de organisatie en richting de klanten
  • het trainen van de noodzakelijke competenties bij medewerkers en leidinggevenden

Nu aanvragen of  Bekijk trainingen